moshi moshi!

[...]

Bon dance

[...]

Dan can walk!

[...]

more peekaboo!

[...]

smile

[...]

lunch

[...]